Δημοσιεύσεις περιλήψεων σε ελληνικά περιοδικά

Δημοσιεύσεις περιλήψεων σε ελληνικά περιοδικά2015-03-29T22:44:26+00:00

Δημοσιεύσεις περιλήψεων σε ελληνικά περιοδικά

[hr_shadow]

• «Επιδράσεις TLSO στις σπονδυλικές παραμορφώσεις, ασυμμετρία κορμού & μετωπιαίο & κατώτερο κλωβό στην ιδιοπαθή σκολίωση» Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica, σελίς 6, Vol. 51, Supplementum 1, 2000.
• «Οπίσθια CCD για αυχενική, ινιοαυχενική & ινιοαυχενική σπονδυλοδεσία» Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica, σελίς 28, Vol. 51, Supplementum 1, 2000.
• «Εκτίμηση της θωρακικής κύφωσης με τη χρήση του κυφομέτρου Debrunner» Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica, σελίς 51, Vol. 51, Supplementum 1, 2000.