Δημοσιεύσεις σε τόμους πρακτικών ελληνικών συνεδρίων

Δημοσιεύσεις σε τόμους πρακτικών ελληνικών συνεδρίων2015-03-29T22:45:00+00:00

Δημοσιεύσεις σε τόμους πρακτικών ελληνικών συνεδρίων

[hr_shadow]

• «Συχνότητα κακής θρέψης στους χειρουργικούς ασθενείς τρίτης ηλικίας» 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας-Γηριατρικής, Αθήνα 14-16 Δεκ. 1995, σελ. 57.
• «Συγκριτική ανάλυση αποτελεσμάτων χειρουργικής θεραπείας καταγμάτων θωρακοοσφυικής μοίρας με χρήση μόνο αγκίστρων έναντι μόνο διαυχενικών βιδών» 27ο Συνέδριο Γιαννέστρας-Σμυρνής. Αθήνα, 26-29 Απριλίου 2001.
• «Άκαμπτη έναντι δυναμικής σταθεροποίησης της ΟΜΣΣ. Ακτινολογική ανάλυση οβελιαίου επιπέδου» 27ο Συνέδριο Γιαννέστρας-Σμυρνής. Αθήνα, 26-29 Απριλίου 2001.
• «Μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα από τη χρήση ολικής αρθροπλαστικής Zweymueller-SL metal-on-metal» 59ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., με διεθνή συμμετοχή, Αθήνα, 15-19 Οκτωβρίου 2003.
• «Εκτίμηση ακεραιότητας & διαδικασίας επούλωσης της μεσοστέου μεμβράνης στα κατάγματα σφυρών με τη χρήση υπερηχογράφου (κλινική-εργαστηριακή-ανατομική μελέτη)» 59ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., με διεθνή συμμετοχή, Αθήνα, 15-19 Οκτωβρίου 2003.
• «Πόσο ασφαλής είναι η χρήση του δακτυλίου CCG στα περιπροσθετικά κατάγματα μηριαίου. Συγκριτική μηχανική ανάλυση.» 59ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., με διεθνή συμμετοχή, Αθήνα, 15-19 Οκτωβρίου 2003.
• «Ανάρτηση σχολικής τσάντας, ραχιαλγία-οσφυαλγία και επίδραση της ανάρτησης της τσάντας στα κυρτώματα της σπονδυλικής στήλης» 60ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., με διεθνή συμμετοχή, Αθήνα, 6-9 Οκτωβρίου 2004.
• «Συγκριτική ακτινολογική και κλινική εκτίμηση της εξέλιξης οπισθοπλάγιας σπονδυλοδεσίας στην εκφυλιστική νόσο της οσφυϊκής μοίρας. Αυτόλογο λαγόνιο μόσχευμα έναντι κοραλλιογενούς υδροξυαπατίτη.» 60ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., με διεθνή συμμετοχή, Αθήνα, 6-9 Οκτωβρίου 2004.
• «Προφυλακτική χρήση του μηχανισμού Wallis για τη μείωση της τμηματικής εκφύλισης σε οπίσθια σπονδυλοδεσία της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης.» 60ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., με διεθνή συμμετοχή, Αθήνα, 6-9 Οκτωβρίου 2004.
• «Ολική αρθροπλαστική ισχίου Zweymüller-Plus κεραμικό-πολυαιθυλένιο έναντι μέταλλο μέταλλο. Μεσοπρόθεσμα συγκριτικά αποτελέσματα.» 61ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., με συμμετοχή της British Trauma Society, Αθήνα, 12-15 Οκτωβρίου 2005.
• «Συγκριτική ανάλυση με τη χρήση του ερωτηματολογίου SF-36, χειρουργικών αποτελεσμάτων μετά από αποσυμπίεση και σταθεροποίηση για οσφυϊκή σπονδυλική στένωση σε δύο διαφορετικούς εθνικά πληθυσμούς της Βόρειας και Νότιας Ευρώπης» 31ο Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης «Ν. Γιαννέστρας-Π. Σμυρνής», Χανιά, Κρήτη, 27-30 Οκτωβρίου 2005.
• «Αντιμετώπιση θωρακοοσφυϊκής σηπτικής σπονδυλίτιδας με πρόσθια προσπέλαση και εισαγωγή κλωβού τιτανίου και διαδοχική οπίσθια σπονδυλοδεσία σε ένα χειρουργικό χρόνο με την ίδια αναισθησία» 31ο Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης «Ν. Γιαννέστρας-Π. Σμυρνής», Χανιά, Κρήτη, 27-30 Οκτωβρίου 2005.
• «Ακτινολογικά και κλινικά αποτελέσματα της κυφοπλαστικής με μπαλόνι για τη θεραπεία παθολογικών συμπιεστικών καταγμάτων της σπονδυλικής στήλης» 31ο Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης «Ν. Γιαννέστρας-Π. Σμυρνής», Χανιά, Κρήτη, 27-30 Οκτωβρίου 2005.

[top_link]Επιστροφή στην κορυφή[/top_link]