Τραυματισμοί και Αστάθεια

Οι τραυματισμοί και τα κατάγματα στην σπονδυλική στήλη αποτελούν μια πολύ σοβαρή και επώδυνη κατάσταση , κυρίως για εμβιομηχανικούς λογούς. Αν η σπονδυλική στήλη δεν μπορεί να επιτελεί τον στηρικτικό της ρόλο οδηγεί εκ των πραγμάτων των ασθενή σε κατάκλιση.

Στις περιπτώσεις αυτές συντηρητικές θεραπείες (κηδεμόνες , κολάρα , ακινησία κ.α)  έχουν θέση, ανάλογα πάντα με το είδος του τραυματισμού και την γενική κατάσταση του ασθενούς.  Σε περιπτώσεις εντόνου πόνου και αστάθειας που έχει προκληθεί από κατάγματα η χειρουργική θεραπεία προβάλλεται σαν λύση εκλογής στις περισσότερες περιπτώσεις.

Η χειρουργική θεραπεία γενικά χωρίζεται στην σπονδυλολυσία  (την προσπάθεια δηλαδή ακινητοποίησης (μόνιμα) ενός μέρους τις σπονδυλικής στήλης  προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αστάθεια και να επανέλθει σε κάποιο βαθμό η μηχανική λειτουργιά της σπονδυλικής στήλης) καθώς και στην κυφοπλαστική / σπονδυλοπλαστική.

Κατά την κυφοπλαστική / σπονδυλοπλαστική ο χειρουργός εκχύει στο σώμα ενός σπονδύλου που έχει υποστεί κάταγμα , ένα ιατρικό υλικό που ονομάζεται οστικό τσιμέντο. Η διαδικασία αυτή προσδίνει άμεση μηχανική υποστήριξη στον σπόνδυλο που έχει τραυματιστεί  σταθεροποιεί το κάταγμα και απαλείφει τον πόνο άμεσα. Η διαφορά της κυφοπλαστικής σε σχέση με την σπονδυλοπλαστική , έγκειται στο ότι κατά την κυφοπλαστική ο χειρουργός δημιουργεί μια κοιλότητα εντός του σπονδυλικού σώματος που θα υποδεθεί το τσιμέντο και με την διαδικασία αυτή επιχειρεί να προσδώσει ένα μέρος από το χαμένο ύψος του σπονδύλου που έχει συμπιεστεί  λόγο του κατάγματος.

Εάν η μέθοδος εφαρμοστεί κατάλληλα αντιμετωπίζει τα μηχανικά προβλήματα και τον πόνο , αποτελεσματικά και άμεσα.

Η σπονδυλοδεσία επιτυγχάνεται με χρήση βιδών και ράβδων που καθηλώνουν την σπονδυλική στήλη σε ένα μέρος της και σταδιακά επιδιώκει την ένωση των σπονδύλων που περιλαμβάνει σε ένα ενιαίο μη κινητό οστό.

Η μέθοδος αντιμετωπίζει στις περισσότερες περιπτώσεις τα μηχανικά προβλήματα της αστάθειας. Ωστόσο επειδή πρόκειται για ισχυρά επεμβατική και τραυματική μέθοδο με σοβαρές εμβιομηχανικές επιπτώσεις η επιλογή της και η εφαρμογή της θα πρέπει να γίνεται από ειδικευμένο ορθοπεδικό.