Εκτινασσόμενος Δάκτυλος

Η πάθηση αυτή εμφανίζεται κυρίως στα 3 πρώτα δάκτυλα (αντίχειρας – δείκτης – μέσος ). Η πάθηση αυτή προκαλεί επώδυνο αγκύλωμα του δακτύλου. Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε δάκτυλο στο χέρι.

Οι ασθενείς αναφέρουν ότι ένα από τα δάκτυλά τους κλείνει αλλά δεν ανοίγει εύκολα ή ανοίγει αλλά συναντά δυσκολία στην κάμψη. Κάποιες φόρες κατά το άνοιγμα του δακτύλου παρατηρείται μια ελαφρά αναπήδηση (εκτεινόμενο δάκτυλο). Σε τελικό στάδιο του συνδρόμου είναι δυνατόν το δάκτυλο να μην μπορεί να τεντώσει πλήρως.

  • Συντηρητική θεραπεία:

Προτείνεται ακινητοποίηση με επίδεσμο ή γύψο. Στην ανακούφιση από το οίδημα βοήθα επίσης η έκχυση κορτιζόνης.

  • Χειρουργική Θεραπεία:

Στην περίπτωση που η συντηρητική θεραπεία δεν αποδίδει, τότε ενδείκνυται η διάνοιξη του ελύτρου για αποσυμπίεση.