Επικονδυλίτιδα Αγκώνα

Η επικονδυλίτιδα του αγκώνα , ή αγκώνας των τενιστών, είναι πάθηση αρκετά κοινή. Σε ασθενείς με έντονη χειρονακτική εργασία, ο πόνος δεν παρουσιάζεται στον κόνδυλο του βραχιονίου, αλλά στην αρθρική απόφυση του, ενώ η πάθηση δε χαρακτηρίζεται από φλεγμονή αλλά από αλλοίωση του τένοντα.

Η επικονδυλίτιδα προκαλεί πόνο που γίνεται αντιληπτός στην έξω πλάγια περιοχή του αγκώνα και μπορεί να αντανακλά προς τα κάτω στο αντιβράχιο μέχρι και τα δάκτυλα ή προς τα πάνω στον βραχίονα.

Το πρόβλημα έχει την ρίζα του σε μια μικρή οστική προεξοχή στην πλάγια περιοχή του αγκώνα. Ο έξω επικόνδυλος είναι ένα οστικό όγκωμα στην περιοχή του αγκώνα, απ’ όπου εκφύονται οι μύες του καρπού και των δακτύλων. Οι υψηλές μηχανικές τάσεις που ασκούνται στην περιοχή την καθιστούν επιρρεπή σε μικροτραυματισμούς λόγο κυρίως των συνέχων επαναλαμβανόμενων κινήσεων (σύνδρομο υπέρχρησης).

  • Τα συμπτώματα της πάθησης είναι:

1.Πόνος που ενδέχεται να συνοδεύεται από οίδημα στην οξεία φάση.
2.Μειωμένη λειτουργικότητα με μυϊκή αδυναμία στις κινήσεις καρπού και δακτύλων.
3.Ευαισθησία στην πίεση, ιδιαίτερα των εκτεινόντων μυών του καρπού.
4.Ενόχληση κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων, που υποχωρεί με την ξεκούραση.

  • Η συντηρητική θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει:

• Φαρμακευτική αγωγή με αντιφλεγμονώδη φάρμακα.
• Ξεκούραση.
• Χρήση κηδεμόνα.
• Εφαρμογή πάγου.
• Ακινητοποίηση της άρθρωσης.
• Ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης.
• Ιδιοδεκτικές ασκήσεις.

  • H χειρουργική θεραπεία : 

Τεχνικές που μειώνουν εφαρμογή τάσεων στον επικόνδυλο, όπως είναι η αποκόλληση μυών, η επιμήκυνση μυών, η διατομή των μυών ή της απονεύρωσης. Η τομή είναι είναι μικρή και η παραμονή του ασθενούς στον νοσοκομείο συνήθως λιγότερο του ενός 24ωρου.