Στενώσεις και Δισκοκήλες

Η σπονδυλική μας στήλη αποτελείται από ανεξάρτητα κινητά, αρθρωμένα μεταξύ τους οστά, τους σπονδύλους. Οι σπόνδυλοι διατάσσονται ο ένας πάνω στον άλλο σχηματίζοντας μια εύκαμπτη και πολύ ισχυρή κατασκευή. Οι σπόνδυλοι είναι βραχέα οστά που στο εσωτερικό τους έχουν μια κοιλότητα.

Καθώς ο ένας σπόνδυλος διατάσσεται πάνω στον άλλο, η κοιλότητα του ενός συνεχίζει την κοιλότητα του προηγούμενου δημιουργώντας ένα κεντρικό αυλό περιβαλλόμενο από οστά. Ο αυλός αυτός ονομάζεται σπονδυλικό κανάλι.

Εντός του καναλιού διέρχεται ο νωτιαίος μυελός από τον εγκέφαλο έως την οσφυϊκή μοίρα. Ο νευρικός ιστός διακλαδώνεται με κέντρο το νωτιαίο μυελό από τον οποίο ξεκινούν μικρότερες νευρικές δομές (οι ρίζες) και εξέρχονται από το σπονδυλικό κανάλι και προς τα δεξιά και προς τα αριστερά σε κάθε επίπεδο (ανάμεσα από τα σημεία επαφής σπονδύλου με σπόνδυλο).

Η αρχιτεκτονική των σπονδύλων δημιουργεί κατάλληλες διόδους πλάγια του σπονδυλικού καναλιού, τα σπονδυλικά τρήματα ή απλώς τρήματα.