Αντιμετώπιση Οστεορθρίτιδας

Ολική αρθροπλαστική γόνατος μικρών τομών

Μια επιπλέον χειρουργική μέθοδος που χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια από εξειδικευμένους χειρουργούς και κέντρα σε όλο τον δυτικό κόσμο, είναι η ολική αρθροπλαστική γόνατος με χρήση τεχνικών “mis” μικρών τομών. Οι επεμβάσεις αυτές είναι σαφώς πιο απαιτητικές και βασίζονται στον ακριβή προεγχειρητικό έλεγχο και σχεδιασμό, διότι ο χώρος και η προσπέλαση που θα χρησιμοποιήσει ο χειρουργός ώστε να τοποθετήσει τα εμφυτεύματα χρησιμοποιώντας ειδικά λιγότερο ογκώδη εργαλεία, είναι πολύ περιορισμένα.
Σε αυτές τις επεμβάσεις αποτελεί σημαντικό βοήθημα η χρήση μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας όπως Navigation (πλοηγός ανθρώπινης ανατομίας), ώστε να είναι εφικτό για τον χειρουργό να πραγματοποιήσει με μεγαλύτερη ευκολία μια τόσο απαιτητική επέμβαση.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι παρόμοια με τα πλεονεκτήματα της μονοδιαμεριματικής αρθροπλαστικής, αφορά όμως ολική αντικατάσταση της άρθρωσης και είναι:

1. Μικρότερο χειρουργικό τραύμα και λιγότερος χρόνος αποκατάστασης
2. Μικρότερη αιμορραγία, συνήθως δε χρειάζεται μετάγγιση
3. Αισθητά λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος