Η άρθρωση του ώμου

Η άρθρωση του ώμου σχηματίζεται απο το οστό του βραχιόνιου και την ωμοπλάτη. Η ωμοπλάτη εκτείνεται προς τα πάνω και γύρω από την άρθρωση του ώμου δημιουργώντας μια άνω προεξοχή που ονομάζεται ακρώμιο και μια πρόσθια προεξοχή που ονομάζεται κορακοειδής απόφυση.

Η ωμογλήνη, η αρθρική επιφάνεια της ωμοπλάτης και η κεφαλή του βραχιονίου σχηματίζουν μια σφαιροειδή άρθρωση που καλύπτεται από αρθρικό χόνδρο για να προφυλάσσεται απο τις τριβές και από την άμεση πίεση.Η άρθρωση του ώμου σταθεροποιείται από έναν ινώδη δακτύλιο χόνδρου ο οποίος υπάρχει γύρω από την ωμογλήνη και ονομάζεται επιχείλιος χόνδρος.

Η άρθρωση του ώμου ειναι μυοεξαρτώμενη άρθρωση, δηλαδή βασίζει τη λειτουργία και τη σταθερότητά της σε ενα πλέγμα μυών και τενόντων που την κινητοποιούν και την υποστηρίζουν. Οι μύες που ξεκινούν από την ωμοπλάτη και περιβάλουν την άρθρωση σχηματίζουν το στροφικό πέταλο του ώμου. Τέσσερις μικροί μύες οι όποιοι βρίσκονται στην ωμοπλάτη και διαπερνούν τον ώμο αποτελούν το στροφικό πέταλο του ώμου. Όλα τα παραπάνω στοιχεία μαζί με τους μύες του άνω κορμού συνεργάζονται για να διαχειριστούν τις φορτίσεις που δέχεται ο ώμος κατά την διάρκεια των καθημερινών δραστηριοτήτων.