Ως κάταγμα ορίζεται η διακοπή της συνέχειας του οστού.