Ο αγκώνας είναι μια σύνθετη δομή που αποτελείται από 3 διακριτές αρθρώσεις καθώς τα τρία οστά που τον σχηματίζουν (Βραχιόνιο, Κερκίδα και Ωλένη) αρθρώνονται μεταξύ τους. Η πολύπλοκη αυτή δομή επιτρέπει την τόσο σύνθετη κινηματική του αγκώνα , ο οποίος μπορεί να εκτελέσει στροφικές κινήσεις , κάμψη και έκταση.

Λόγω τις ιδιαίτερης ανατομίας του, οστικής και συνδεσμικής ο αγκώνας υπόκειται συχνά σε τραυματισμούς και κακώσεις , είτε από φυσικές δραστηριότητες είτε από χρόνιες εκφυλιστικές ή τραυματικές κακώσεις (όπως π.χ. τενοντίτιδες). Πολλές φόρες μια συμπτωματολογία μπορεί να οφείλεται σε συνύπαρξη πολλαπλών αλλοιώσεων.

Γενικότερα η απεικόνιση του αγκώνα στις διάφορες διαγνωστικές μεθόδους παρουσιάζει δυσκολίες λόγω τις ανατομίας της άρθρωσης και απαιτεί εμπειρία και ιδιαίτερη προσοχή κατά την κλινική εξέταση.