Το γόνατο είναι από τις αρθρώσεις του ανθρώπινου σώματος που καταπονούνται περισσότερο, μια και υφίσταται υπερβολική χρήση στην καθημερινότητα, στο περπάτημα, το τρέξιμο τις αθλητικές δραστηριότητες. Το γόνατο είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε να μας επιτρέπει να βαδίζουμε, να στεκόμαστε, να ανεβαίνουμε σκάλες και να εκτελούμε σύνθετες κινήσεις.

Λόγω της πολυπλοκότητας και του εύρους των κινήσεων που πραγματοποιεί (κάμψη, έκταση, στροφικές κινήσεις και πλάγιες μετατοπίσεις) αλλά και λόγω της αδιάκοπης χρήσης του, το γόνατο παρουσιάζει τη συχνότερη εμφάνιση παθήσεων από όλες τις αρθρώσεις, που οφείλονται είτε σε τραυματισμούς σε νεώτερα άτομα, είτε σε μακροχρόνια φθορά σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Οι παθήσεις αυτές, μπορεί να προκαλούν έντονο πόνο, μείωση του εύρους των κινήσεων της άρθρωσης, επιπρόσθετες επιπλοκές και τελικά ελαχιστοποίηση της δυνατότητας για εργασία, αθλητικές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα σημαντική έκπτωση της ποιότητας ζωής μας.

Η διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων του γόνατος
Tραυματισμοί και δυσλειτουργίες της άρθρωσης του γόνατος, αποτελούν μια από τις συχνότερες αιτίες της επίσκεψης στον ορθοπαιδικό ιατρό. Ο πόνος και η ανεπάρκεια της άρθρωσης, μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες στην βάδιση, μερική απώλεια του ελέγχου και αστάθεια, φαινόμενα που θέτουν ουσιαστικούς περιορισμούς στην καθημερινή ζωή, στην εργασία και στην άθληση.

Η σύγχρονη ιατρική τεχνολογία επιτρέπει μια ολοκληρωμένη άμεση και ατραυματική προσέγγιση του υφιστάμενου προβλήματος. Aρχικά η διάγνωση γίνεται με την κλινική εξέταση, όπου η εμπειρία του θεράποντος ιατρού παίζει καθοριστικό ρόλο, αλλά και με τη χρήση των σύγχρονων απεικονιστικών μέσων (απλές ακτινογραφίες, αξονική και μαγνητική τομογραφία, κ.α.).

Αφού τεθεί η διάγνωση, ακολουθεί η θεραπευτική αντιμετώπιση η οποία μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική.

(Minimal invasive surgery), που έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των δύσμορφων ουλών, τη μείωση της απώλειας αίματος και του χρόνου νοσηλείας καθώς επίσης και τη συντομότερη επάνοδο στις καθημερινές δραστηριότητες, την εργασία και τις αθλητικές δραστηριότητες του ατόμου, χωρίς πόνο και επιπλοκές.Οι νέες τεχνικές προσαρμοσμένες με ακρίβεια και σεβασμό στην ανατομία, υπόσχονται την καλύτερη δυνατή αποκατάσταση και θεραπεία.

Πού οφείλονται οι παθήσεις του γόνατος
Oι παθήσεις του γόνατος οφείλονται γενικότερα σε δύο αίτια, μηχανικά και φλεγμονώδη. Τα μηχανικά αίτια μπορεί να αφορούν είτε ένα τραυματισμό είτε μία μόνιμη μηχανική φθορά, λόγω χρήσης ή ανατομίας.