Στενωτική Τενοντοελυτρίτιδα

Τα τενόντια έλυτρα είναι ινώδεις σωλήνες μέσα από τους όποιους διέρχονται οι τένοντες των μυών των χεριού. Ορισμένες φορές λόγω χρόνιου ερεθισμού και φλεγμονών που οφείλονται είτε σε μικρoτραυματισμούς είτε σε ρευματοειδή αιτία. Σε χρόνιες τέτοιες περιπτώσεις το τενόντιο έλυτρο διογκώνεται και έτσι περιορίζει τον χώρο των τενόντων και την δυνατότητα κίνησης τους. Επίσης μπορεί να σχηματίσουν ουλές στους τένοντες στο σημείο της πίεσης.

 

  • Σύνδρομο de Quervain

Η πάθηση αυτή είναι η στένωση του πρώτου τενόντιου σωλήνα από τον οποίο διέρχονται οι τένοντες του αντίχειρα. Προκαλείται πόνος και αυξανόμενες ενοχλήσεις προοδευτικά, επίσης πόνος προκαλείται όταν ασκούμε πίεση στην στυλοειδή απόφυση της κερκίδας.

Η προσπάθεια για απαγωγή και έκταση του αντίχειρα με αντίσταση καθιστάτε υπερβολικά επώδυνη. Η πάθηση αυτή φαίνεται να προτιμά τις γυναίκες έως και 6 φόρες περισσότερο από τους άντρες.

  • Συντηρητική θεραπεία:

Προτείνεται ακινητοποίηση με επίδεσμο, νάρθηκα ή γύψο. Στην ανακούφιση από το οίδημα βοήθα επίσης η έκχυση κορτιζόνης.

  • Χειρουργική Θεραπεία:

Στην περίπτωση που η συντηρητική θεραπεία δεν αποδίδει, τότε ενδείκνυται η διάνοιξη του ελύτρου για αποσυμπίεση.