Βλάβες Επιχείλιου Χόνδρου

Ο επιχείλιος χόνδρος είναι ένας ινώδης χόνδρινος δακτύλιος που περιβάλει την κοτύλη και βοηθά την σταθερότητα της όρθωσης και σταθεροποιεί και προστατεύει τον εσωτερικό αρθρικό χόνδρο. Ο επιχείλιος χόνδρος αποτελεί συνέχεια του αρθρικού χόνδρου και έτσι οι ρήξεις του επιχείλιου χόνδρου επηρεάζουν σημαντικά με τις βλάβες του αρθρικού χόνδρου, βλάβες του οποίου συμμετέχουν στην φθορά των οστικών επιφανειών. Οι ρήξεις του επιχείλιου χόνδρου είναι η διακοπή της συνέχειας του, από τραυματισμό η συνεχή καταπόνηση, τραυματισμοί γίνονται συνήθως με απότομη στροφική κίνηση.

  • Ρήξεις και αποκολλήσεις Επιχείλιου χόνδρου.

Ρήξεις στον επιχεiλιο χόνδρο συνήθως προκαλούν ενοχλήσεις και πόνο κατά το ανέβασμα σκάλας ή όταν καθόμαστε ,σε πιο βαριές περιπτώσεις τα συμπτώματα είναι εντονότερα μπορεί να προκαλέσουν έντονο πόνο, αίσθημα κλειδωμένης άρθρωσης και χωλότητα.

  • Αρθροσκόπηση ισχίου

Η αρθροσκόπηση του ισχίου είναι σχετικά νέο όπλο στην φαρέτρα μας ενάντια στις παθήσεις του ισχίου. Η αρθροσκόπηση είναι μια ελαχίστης επεμβατικότητας ιατρική επέμβαση που πραγματοποιείται από μια τομή 1-2 εκατοστών και επιτρέπει στον χειρουργό με χρήση κάμερας να ελέγξει και να αποκαταστήσει βλάβες.  Αρθροσκοπικά είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί εξομάλυνση οστεοφύτων που προκαλούν πόνο , αποκατάσταση τραυματισμών , συρραφή ή κάθήλωση του επιχείλιου χονδρού  με άγκυρες , ώστε να αντιμετωπιστεί ο πόνος και να προλάβουμε φθορές στα οστά (αθρίτιδα). Όπως και στις υπόλοιπες αρθοσκοπικές επεμβάσεις , η κινητοποίηση είναι άμεση και επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες γίνεται πολύ γρήγορα.

Δείτε το σχετικό βίντεο: