Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια

 1. Β. Αλιβιζάτος, Γ. Πετσίνης, Τ. Σιαβελή, Π. Γεωργίου, Β. Αθανασόπουλος : Συχνότητα κακής θρέψης στους χειρουργικούς ασθενείς τρίτης ηλικίας. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας-Γηριατρικής,  Αθήνα, 14-16 Δεκεμβρίου 1995.
 2. Μ. Σταματάκης, Π. Κοροβέσης, Α. Μπαϊκούσης, Γ. Πετσίνης : Συγκριτική αξιολόγηση των ολικών αρθροπλαστικών  ισχίου Mueller με τη χρήση του σπινθηρογραφήματος οστών Zweymueller 99mTc-MPD. Ετήσιο Συνέδριο Τμήματος Ισχίου ΕΕΧΟΤ,  Αθήνα, 27-28 Νοεμβρίου 1998.
 3. Α. Μπαϊκούσης, Ζ. Παπαζήσης, Γ. Πετσίνης, Π. Κοροβέςης : Η χρήση του συστήματος CD-Horizon για τη διόρθωση της ιδιοπαθούς εφηβικής σκολίωσης. Πρώιμη μελέτη 13 περιπτώσεων. 25ο Επετειακό Συμπόσιο Παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης «Ν. Γιαννέστρας – Π. Σμυρνής» της ΕΕΧΟΤ, Πάτρα, 21-23 Μαΐου 1999.
 4. Π. Κοροβέσης, Χ. Κύρκος, Γ. Πιπέρος, Ζ. Παπαζήσης, Γ. Πετσίνης, Α. Μπαϊκούσης : Επιδράσεις του θωρακοοσφυοϊερού κηδεμόνα (TLSO) στις σπονδυλικές παραμορφώσεις, ασυμμετρία κορμού και μετωπιαίο κατώτερο θωρακικό κλωβό στην ιδιοπαθή εφηβική σκολίωση. 26ο Συμπόσιο Τμήματος Παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης «Ν. Γιαννέστρας – Π. Σμυρνής» της ΕΕΧΟΤ, Δελφοί, 23-26 Μαρτίου 2000.
 5. Π. Κοροβέσης, Π. Κατώνης, Α. Αλιγιζάκης, Ι. Χριστοφοράκης, Ζ. Παπαζήσης, Γ. Πετσίνης : Οπίσθια CCD για αυχενική, αυχενοθωρακική και ινιοαυχενική σπονδυλοδεσία. 26ο Συμπόσιο Τμήματος Παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης «Ν. Γιαννέστρας – Π. Σμυρνής» της ΕΕΧΟΤ, Δελφοί, 23-26 Μαρτίου 2000.
 6. Π. Κοροβέσης, Γ. Πετσίνης, Ζ. Παπαζήσης, Α. Μπαϊκούσης : Εκτίμηση της θωρακικής κύφωσης με τη χρήση του κυφομέτρου Debrunner. 26ο Συμπόσιο Τμήματος Παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης «Ν. Γιαννέστρας – Π. Σμυρνής» της ΕΕΧΟΤ, Δελφοί, 23-26 Μαρτίου 2000.
 7. Γ. Πετσίνης, Ζ. Παπαζήσης, Π. Κοροβέσης : Κατάγματα κνημιαίου plateau. Σεμινάριο Ορθοπαιδικού Τμήματος Γ.Ν.Ν. Αιγίου για την αντιμετώπιση των εκφυλιστικών και Τραυματικών βλαβών του γόνατος, Αίγιο, 12-14 Μαΐου 2000.
 8. Π. Κοροβέσης, Π. Κατώνης, Α. Μπαϊκούσης, Γ. Πετσίνης, Ζ. Παπαζήσης : Οπίσθια σπονδυλοδεσία με το σύστημα Cervical Cotrel-Dubousset για ινιοαυχενική, αυχενική και αυχενοθωρακική σπονδυλοδεσία. 56ο Συνέδριο Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, Αθήνα, 11-15 Σεπτεμβρίου 2000.
 9. Π. Κοροβέσης, Δ. Δεληγιάννη, Γ. Πετσίνης, Α. Μπαϊκούσης : Συγκριτικές μετρήσεις αντοχής πέντε διαφορετικών συστημάτων οστεοσύνθεσης πάνω σε in vitro μοντέλο λοξής οστεοτομίας στη διάφυση μηριαίου (εμβιομηχανική μελέτη). 56ο Συνέδριο Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, Αθήνα, 11-15 Σεπτεμβρίου 2000.
 10. Π. Κοροβέσης, Ζ. Παπαζήσης, Γ. Πετσίνης, Α. Μπαϊκούσης : Εκτίμηση της θωρακικής κύφωσης με τη χρήση του κυφομέτρου Debrunner. 56ο Συνέδριο Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, Αθήνα, 11-15 Σεπτεμβρίου 2000.
 11. Π. Κοροβέσης, Α. Μπαϊκούσης, Χ. Κύρκος, Ζ. Παπαζήσης, Γ. Πετσίνης : Επιδράσεις του θωρακο-οσφυοϊερού κηδεμόνα (TLSO) στις σπονδυλικές παραμορφώσεις, ασυμμετρία κορμού και μετωπιαίου κατώτερου θωρακικού κλωβού στην ιδιοπαθή εφηβική σκολίωση. 56ο Συνέδριο Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, Αθήνα, 11-15 Σεπτεμβρίου 2000.
 12. Κοροβέσης Π., Μπαϊκούσης Α., Πετσίνης Γ., Παπαζήσης Ζ. : Χειρουργική Θεραπεία καταγμάτων σπονδυλικής στήλης. 27ο Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης «Ν. Γιαννέστρας – Π. Σμυρνής» της ΕΕΧΟΤ, Αθήνα, 26-29 Απριλίου 2001.
 13. Π. Κοροβέσης, Α. Μπαϊκούσης, Π. Ηλιόπουλος, Ζ. Παπαζήσης, Γ. Πετσίνης : Συγκριτική ανάλυση αποτελεσμάτων χειρουργικής θεραπείας καταγμάτων θωρακοοσφυϊκής μοίρας Σ.Σ. με χρήση μόνο αγκίστρων έναντι μόνο διαυχενικών βιδών. 27ο Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης «Ν. Γιαννέστρας – Π. Σμυρνής» της ΕΕΧΟΤ, Αθήνα, 26-29 Απριλίου 2001.
 14. Π. Κοροβέσης, Μ. Ρεπαντή, Γ. Κουρέας, Γ. Πετσίνης, Ζ. Παπαζήσης : Ιστολογικά ευρήματα σε αναθεωρήσεις σπονδυλοδεσίας με τη χρήση κοραλλιογενή υδροξυαπατίτη. 27ο Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης «Ν. Γιαννέστρας – Π. Σμυρνής» της ΕΕΧΟΤ, Αθήνα, 26-29 Απριλίου 2001.
 15. Ζ. Παπαζήσης, Γ. Πετσίνης, Π. Ηλιόπουλος, Γ. Κουρέας, Π. Κοροβέσης : Άκαμπτη ενάντια δυναμικής σταθεροποίησης Ο.Μ.Σ.Σ.. Ακτινολογική ανάλυση οβελιαίου επιπέδου. 27ο Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης «Ν. Γιαννέστρας – Π. Σμυρνής» της ΕΕΧΟΤ, Αθήνα, 26-29 Απριλίου 2001.
 16. Π. Κοροβέσης, Ζ. Παπαζήσης, Γ. Πετσίνης : Η εμπειρία των Ορθοπαιδικών Κλινικών των Νοσοκομείων της Περιφέρειας στην αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας του ισχίου. 2η Ορθοπαιδική Συνάντηση Ορθοπαιδικού Τμήματος Γ.Ν.Ν. Αιγίου με θέμα «Πλευρές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος στην αντιμετώπιση των εκφυλιστικών και τραυματικών βλαβών του ισχίου», Αίγιο, 18-20 Μαΐου 2001.
 17. Ζ. Παπαζήσης, Α. Μπαϊκούσης, Γ. Πετσίνης, Π. Κοροβέσης : Οπίσθια σπονδυλοδεσία με το σύστημα Cervical Cotrel-Dubousset για ινιοαυχενική, αυχενική και αυχενοθωρακική σπονδυλοδεσία. 57ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή, Αθήνα, 11-15 Σεπτεμβρίου
 18. Γ. Πετσίνης, Γ. Κουρέας, Μ. Ρεπαντή & Π. Κοροβέσης : Μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα από τη χρήση ολικής αρθροπλαστικής Zweymueller-SL metal-on-metal. 59ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., με διεθνή συμμετοχή, Αθήνα, 15-19 Οκτωβρίου 2003.
 19. Π. Κοροβέσης, Γ. Χριστοδούλου, Π. Ηλιόπουλος, Γ. Πετσίνης : Εκτίμηση ακεραιότητας & διαδικασίας επούλωσης της μεσοστέου μεμβράνης στα κατάγματα σφυρών με τη χρήση υπερηχογράφου (κλινική-εργαστηριακή-ανατομική μελέτη). 59ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., με διεθνή συμμετοχή, Αθήνα, 15-19 Οκτωβρίου 2003.
 20. Γ. Πετσίνης, Δ. Δεληγιάννη, Α. Μπαϊκούσης & Π. Κοροβέσης : Πόσο ασφαλής είναι η χρήση του δακτυλίου CCG στα περιπροσθετικά κατάγματα μηριαίου. Συγκριτική μηχανική ανάλυση. 59ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., με διεθνή συμμετοχή, Αθήνα, 15-19 Οκτωβρίου 2003.
 21. Σ. Ζαχαράτος, Γ. Κουρέας, Γ. Πετσίνης, Ζ. Παπαζήσης, Π. Κοροβέσης : Ανάρτηση σχολικής τσάντας, ραχιαλγία-οσφυαλγία και επίδραση της ανάρτησης της τσάντας στα κυρτώματα της σπονδυλικής στήλης. 60ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., με διεθνή συμμετοχή, Αθήνα, 6-9 Οκτωβρίου 2004.
 22. Γ. Κουρέας, Σ. Ζαχαράτος, Γ. Πετσίνης, Ζ. Παπαζήσης, Π. Κοροβέσης : Συγκριτική ακτινολογική και κλινική εκτίμηση της εξέλιξης οπισθοπλάγιας σπονδυλοδεσίας στην εκφυλιστική νόσο της οσφυϊκής μοίρας. Αυτόλογο λαγόνιο μόσχευμα έναντι κοραλλιογενούς υδροξυαπατίτη. 60ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., με διεθνή συμμετοχή, Αθήνα, 6-9 Οκτωβρίου 2004.
 23. Σ. Ζαχαράτος, Γ. Κουρέας, Γ. Πετσίνης, Π. Κοροβέσης : Προφυλακτική χρήση του μηχανισμού Wallis για τη μείωση της τμηματικής εκφύλισης σε οπίσθια σπονδυλοδεσία της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. 60ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., με διεθνή συμμετοχή, Αθήνα, 6-9 Οκτωβρίου 2004.
 24. Γ. Πετσίνης, Θ. Ρεπαντής, Γ. Κουρέας, Σ. Ζαχαράτος, Π. Κοροβέσης : Ολική αρθροπλαστική ισχίου Zweymüller-Plus κεραμικό-πολυαιθυλένιο έναντι μέταλλο μέταλλο. Μεσοπρόθεσμα συγκριτικά αποτελέσματα. 61ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., με συμμετοχή της British Trauma Society, Αθήνα, 12-15 Οκτωβρίου 2005.
 25. Γ. Πετσίνης, Π. Κοροβέσης, JF. Huber, E. Dabis, GB. Ruflin : Συγκριτική ανάλυση με τη χρήση του ερωτηματολογίου SF-36, χειρουργικών αποτελεσμάτων μετά από αποσυμπίεση και σταθεροποίηση για οσφυϊκή σπονδυλική στένωση σε δύο διαφορετικούς εθνικά πληθυσμούς της Βόρειας και Νότιας Ευρώπης. 31ο Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης «Ν. Γιαννέστρας-Π. Σμυρνής», Χανιά, Κρήτη, 27-30 Οκτωβρίου 2005.
 26. Π. Κοροβέσης, Γ. Πετσίνης, Γ. Κουρέας, Σ. Ζαχαράτος, Θ. Ρεπαντής : Αντιμετώπιση θωρακοοσφυϊκής σηπτικής σπονδυλίτιδας με πρόσθια προσπέλαση και εισαγωγή κλωβού τιτανίου και διαδοχική οπίσθια σπονδυλοδεσία σε ένα χειρουργικό χρόνο με την ίδια αναισθησία. 31ο Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης «Ν. Γιαννέστρας-Π. Σμυρνής», Χανιά, Κρήτη,  27-30 Οκτωβρίου 2005.
 27. Σ. Ζαχαράτος, Γ. Κουρέας, Γ. Πετσίνης, Π. Κοροβέσης : Ακτινολογικά και κλινικά αποτελέσματα της κυφοπλαστικής με μπαλόνι για τη θεραπεία παθολογικών συμπιεστικών καταγμάτων της σπονδυλικής στήλης. 31ο Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης «Ν. Γιαννέστρας-Π. Σμυρνής», Χανιά, Κρήτη, 27-30 Οκτωβρίου 2005.
 28. Θ. Ρεπαντής, Π. Κοροβέσης, Γ. Πετσίνης, Γ. Κουρέας : Χρήση μυελού των οστών από τα σπονδυλικά σώματα, σε συνδυασμό με κοραλλιογενή υδροξυαπατίτη για την επίτευξη οπίσθιας σπονδυλοδεσίας σε ασθενείς με εκφυλιστική νόσο ΟΜΣΣ. Εναλλακτική λύση στη χρήση λαγονίου μοσχεύματος;  32ο Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης «Ν. Γιαννέστρας-Π. Σμυρνής», Λουτρά Κυλλήνης, 1-4 Ιουνίου 2006.
 29. Π. Κοροβέσης, Γ. Πετσίνης, Θ. Ρεπαντής, Μ. Ρεπαντή : Μικροσκοπική μετάλλωση και ανοσολογική αντίδραση στο μέταλλο ως αιτία χαλάρωσης metal-on-metal ολικής αρθροπλαστικής ισχίου. 62ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., με διεθνή συμμετοχή, Hilton, Αθήνα, 3-7 Οκτωβρίου 2006.
 30. Θ. Ρεπαντής, Π. Κοροβέσης, Γ. Πετσίνης, Γ. Κουρέας : Χρήση σπονδυλικού μυελού των οστών, σε συνδυασμό με κοραλλιογενή υδροξυαπατίτη για την επίτευξη οπίσθιας σπονδυλοδεσίας. Εναλλακτική λύση στην χρήση λαγονίου μοσχεύατος. 62ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., με διεθνή συμμετοχή, Hilton, Αθήνα, 3-7 Οκτωβρίου 2006.
 31. Η. Βασιλειάδης, Σ. Δάγκας, Γ. Πετσίνης, Γ. Γιουρμετάκης, Π. Πιτέλης, Ι. Κοβάνης, Μ. Μπέλτσιος, Ι. Κουβαράς : Πρωτόκολλο αντιμετώπισης πρώιμων μετεγχειρητικών φλεγμονών μετά από ολική αρθροπλαστική. 65ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., με Συμμετοχή των Βαλκανικών Χωρών, Θεσσαλονίκη, 7-10 Οκτωβρίου 2009.