Δημοσιεύσεις σε τόμους πρακτικών ελληνικών συνεδρίων

 1. Β. Αλιβιζάτος, Γ. Πετσίνης, Τζ. Σιαβελή, Π. Γεωργίου, Β. Αθανασόπουλος : Συχνότητα κακής θρέψης στους χειρουργικούς ασθενείς τρίτης ηλικίας.  4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας-Γηριατρικής, Αθήνα 14-16 Δεκ. 1995, σελ. 57.
 2. Π. Κοροβέσης, Α. Μπαϊκούσης, Π. Ηλιόπουλος, Ζ. Παπαζήσης, Γ. Πετσίνης : Συγκριτική ανάλυση αποτελεσμάτων χειρουργικής θεραπείας καταγμάτων θωρακοοσφυικής μοίρας  με χρήση μόνο αγκίστρων έναντι μόνο διαυχενικών βιδών.  27ο Συνέδριο Γιαννέστρας-Σμυρνής. Αθήνα, 26-29 Απριλίου 2001.
 3. Ζ. Παπαζήσης , Γ. Πετσίνης, Γ. Κουρέας, Π. Ηλιόπουλος, & Π. Κοροβέσης : Άκαμπτη έναντι δυναμικής σταθεροποίησης της ΟΜΣΣ. Ακτινολογική ανάλυση οβελιαίου επιπέδου.  27ο Συνέδριο Γιαννέστρας-Σμυρνής. Αθήνα, 26-29 Απριλίου 2001.
 4. Γ. Πετσίνης, Γ. Κουρέας, Μ. Ρεπαντή & Π. Κοροβέσης : Μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα από τη χρήση ολικής αρθροπλαστικής Zweymueller-SL metal-on-metal. 59ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., με διεθνή συμμετοχή, Αθήνα, 15-19 Οκτωβρίου 2003.
 5. Π. Κοροβέσης, Γ. Χριστοδούλου, Π. Ηλιόπουλος, Γ. Πετσίνης : Εκτίμηση ακεραιότητας & διαδικασίας επούλωσης της μεσοστέου μεμβράνης στα κατάγματα σφυρών με τη χρήση υπερηχογράφου (κλινική-εργαστηριακή-ανατομική μελέτη). 59ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., με διεθνή συμμετοχή, Αθήνα, 15-19 Οκτωβρίου 2003.
 6. Γ. Πετσίνης, Δ. Δεληγιάννη, Α. Μπαϊκούσης & Π. Κοροβέσης : Πόσο ασφαλής είναι η χρήση του δακτυλίου CCG στα περιπροσθετικά κατάγματα μηριαίου. Συγκριτική μηχανική ανάλυση. 59ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., με διεθνή συμμετοχή, Αθήνα, 15-19 Οκτωβρίου 2003.
 7. Σ. Ζαχαράτος, Γ. Κουρέας, Γ. Πετσίνης, Ζ. Παπαζήσης, Π. Κοροβέσης : Ανάρτηση σχολικής τσάντας, ραχιαλγία-οσφυαλγία και επίδραση της ανάρτησης της τσάντας στα κυρτώματα της σπονδυλικής στήλης. 60ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., με διεθνή συμμετοχή, Αθήνα, 6-9 Οκτωβρίου 2004.
 8. Γ. Κουρέας, Σ. Ζαχαράτος, Γ. Πετσίνης, Ζ. Παπαζήσης, Π. Κοροβέσης : Συγκριτική ακτινολογική και κλινική εκτίμηση της εξέλιξης οπισθοπλάγιας σπονδυλοδεσίας στην εκφυλιστική νόσο της οσφυϊκής μοίρας. Αυτόλογο λαγόνιο μόσχευμα έναντι κοραλλιογενούς υδροξυαπατίτη. 60ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., με διεθνή συμμετοχή, Αθήνα, 6-9 Οκτωβρίου 2004.
 9. Σ. Ζαχαράτος, Γ. Κουρέας, Γ. Πετσίνης, Π. Κοροβέσης : Προφυλακτική χρήση του μηχανισμού Wallis για τη μείωση της τμηματικής εκφύλισης σε οπίσθια σπονδυλοδεσία της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. 60ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., με διεθνή συμμετοχή, Αθήνα, 6-9 Οκτωβρίου 2004.
 10. Γ. Πετσίνης, Θ. Ρεπαντής, Γ. Κουρέας, Σ. Ζαχαράτος, Π. Κοροβέσης : Ολική αρθροπλαστική ισχίου Zweymüller-Plus κεραμικό-πολυαιθυλένιο έναντι μέταλλο μέταλλο. Μεσοπρόθεσμα συγκριτικά αποτελέσματα. 61ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ., με συμμετοχή της British Trauma Society, Αθήνα, 12-15 Οκτωβρίου 2005.
 11. Γ. Πετσίνης, Π. Κοροβέσης, JF. Huber, E. Dabis, GB. Ruflin : Συγκριτική ανάλυση με τη χρήση του ερωτηματολογίου SF-36, χειρουργικών αποτελεσμάτων μετά από αποσυμπίεση και σταθεροποίηση για οσφυϊκή σπονδυλική στένωση σε δύο διαφορετικούς εθνικά πληθυσμούς της Βόρειας και Νότιας Ευρώπης. 31ο Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης «Ν. Γιαννέστρας-Π. Σμυρνής», Χανιά, Κρήτη, 27-30 Οκτωβρίου 2005.
 12. Π. Κοροβέσης, Γ. Πετσίνης, Γ. Κουρέας, Σ. Ζαχαράτος, Θ. Ρεπαντής : Αντιμετώπιση θωρακοοσφυϊκής σηπτικής σπονδυλίτιδας με πρόσθια προσπέλαση και εισαγωγή κλωβού τιτανίου και διαδοχική οπίσθια σπονδυλοδεσία σε ένα χειρουργικό χρόνο με την ίδια αναισθησία. 31ο Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης «Ν. Γιαννέστρας-Π. Σμυρνής», Χανιά, Κρήτη,  27-30 Οκτωβρίου 2005.
 13. Σ. Ζαχαράτος, Γ. Κουρέας, Γ. Πετσίνης, Π. Κοροβέσης : Ακτινολογικά και κλινικά αποτελέσματα της κυφοπλαστικής με μπαλόνι για τη θεραπεία παθολογικών συμπιεστικών καταγμάτων της σπονδυλικής στήλης. 31ο Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης «Ν. Γιαννέστρας-Π. Σμυρνής», Χανιά, Κρήτη, 27-30 Οκτωβρίου 2005.