Πλήρεις δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά με κριτές

  1. Β. Αλιβιζάτος, Γ. Πετσίνης, Τ. Σιαβελή, Ν. Αποστολόπουλος, Π. Γεωργίου, Κ. Παπίρης Β. Αθανασόπουλος : Ολική παρεντερική διατροφή από περιφερική φλέβα : Ενδείξεις και αποτελέσματα. Ελληνική Χειρουργική, 67:465-469, 1995.
  2. Π. Κοροβέσης, Ζ. Παπαζήσης, Γ. Πετσίνης, Α. Πανταζοπούλου : Μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα από την ολική αρθροπλαστική γόνατος τύπου Foundation. Oρθοπαιδική 13, Νο. 3, 130-141, 2000.
  3. Γ. Πετσίνης, M. Arnold, H. Widmer, N. Friederich : Η χρήση της έξω παρεπιγονατιδικής προσπέλασης, με οστεοτομία του κνημιαίου κυρτώματος, στην ολική αρθροπλαστική του γόνατος. Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica, σελ. 189-195, Τόμος 53, Τεύχος 3, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2002.
  4. Π. Κοροβέσης, Γ. Κουρέας, Γ. Πετσίνης : Στένωση μυελικού σωλήνα. Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica, σελ. 193-205, Τόμος 54, Τεύχος 3, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2003.