Δημοσιεύσεις περιλήψεων σε ελληνικά περιοδικά

  1. Π. Κοροβέσης, Χ. Κύρκος, Γ. Πιπέρος, Ζ. Παπαζήσης, Γ. Πετσίνης, Α. Μπαικούσης : Επιδράσεις TLSO στις σπονδυλικές παραμορφώσεις, ασυμμετρία κορμού & μετωπιαίο & κατώτερο κλωβό στην ιδιοπαθή σκολίωση. Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica, σελίς 6, Vol. 51, Supplementum 1, 2000.
  2. Π. Κοροβέσης, Α. Μπαικούσης, Π. Κατώνης, Α. Αλιγιζάκης, Ζ. Παπαζήσης, Γ. Πετσίνης : Οπίσθια CCD για αυχενική, ινιοαυχενική & ινιοαυχενική σπονδυλοδεσία. Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica, σελίς 28, Vol. 51, Supplementum 1, 2000.
  3. Π. Κοροβέσης, Γ. Πετσίνης, Ζ. Παπαζήσης, Α. Μπαικούσης : Εκτίμηση της θωρακικής κύφωσης με τη χρήση του κυφομέτρου Debrunner. Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica, σελίς 51, Vol. 51, Supplementum 1, 2000.