Βιβλιογραφικές αναφορές στις εργασίες μου (Science citation index)

Korovessis P, Stamatakis M, Baikousis A, Petsinis G. Treatment of dysplastic and congenitally dislocated hips with the use of Zweymueller total hip prosthesis. Orthopedics 24:465-471, 2001.
Θεματολογία :  κλινική  μελέτη
Μεθοδολογία: χειρουργική θεραπεία
Αναφορές :   9
Συντελεστής απήχησης : 0.456

P. Korovessis, Z. Papazisis, G. Petsinis. Unilateral psoas abscess following posterior transpedicular stabilization of the lumbar spine. Eur Spine J  (2000) 9:588-90.
Θεματολογία :  κλινική μελέτη
Μεθοδολογία: χειρουργική θεραπέια
Αρ  Ατόμων : 1
Αναφορές :    7
Συντελεστής απήχησης : 1.763

P. Korovessis. Z. Papazisis, G. Petsinis. Prediction of thoracic kyphosis with the use of the Debrunner’s Kyphometer. J Spinal Disord 2001; 14:67-72.
Θεματολογία :  κλινική μελέτη
Μεθοδολογία: Xρήση  Debrunner’s Kyphometer  για μείωση ακτινοβόλησης
Αρ  Ατόμων : 100
Αναφορές :    5
Συντελεστής απήχησης : 1.583

P. Korovessis, P.Katonis, Α. Αligizakis, Christoforakis, Z. Papazisis , G. Petsinis : Posterior compact Cotrel-Dubousset instrumentation for occipitocervical, cervical and cervicothoracic fusion. Eur Spine J 2001 10:385-94.
Θεματολογία :  κλινική   μελέτη
Μεθοδολογία: χειρουργική θεραπεία (σύστημα οπίσθιας αυχενικής  σπονδυλοδεσίας)
Αναφορές :   5
Συντελεστής απήχησης : 1.763 

Panagiotis Korovesis,  Despina Deligianni,   Giorgos Petsinis, Andreas Baikousis.  Comparative Strength  Measurements of  five different Fixation Systems Applied on an in vitro Model of Femoral Midshaft Osteotomy. Eur J Orthop Surg Traumatol (2002) 12:61-68.
Θεματολογία :  πειραματική   μελέτη
Μεθοδολογία: χρήση ταινίας τιτανίου σε πειραματικά κατάγματα μηριαίου
Αναφορές :   2

Korovessis  P, Petsinis G, Repanti M, Papazisis Z, Iliopoulos P, P.N.Soucacos.  Metal-Metal Zweymueller Short-term results. Eur  J Orthop Surg Traumatol  (2002) 12:81-89.
Θεματολογία :  κλινική   μελέτη
Μεθοδολογία: χειρουργική θεραπεία  Me-on-Me Zweymueller  THA
Αναφορές :   1

Korovessis P, Petsinis G. Short-term results with the Zweymueller-SL metal-on-metal THA. Arch Orthop Trauma Surg (2003) 123:5-11.
Θεματολογία :  κλινική  & ακτινολογική μελέτη
Μεθοδολογία: χειρουργική θεραπεία  με ολική αρθροπλαστική Zweymueller (M/M)
Αναφορές :   12
Συντελεστής απήχησης : 0.678

P Korovessis,   Georgios  Petsinis,     Georgios    Koureas ,  Spyridon   Zaharatos . Posterior   Transcanal  Lumbar  Interbody   Fusion  for  Septic Vertebral Fracture   Pseudarthrosis and Sitting Imbalance. Spine 2005; 30:E255-E258.
Θεματολογία :  κλινική   μελέτη   challenging περιστατικού
Μεθοδολογία: δύσκολη  χειρουργική τεχνική
Αναφορές :   3
Συντελεστής απήχησης : 2.187

P Korovessis, A Baikousis,  S Zacharatos ,  G Petsinis,  G Koureas , P Iliopoulos.  Combined  Anterior plus Posterior  Stabilization  vs. Posterior  Short-Segment Instrumentation  and Fusion  for  mid-Lumbar  Burst   Fractures. Spine 31:859-868,  2006.
Θεματολογία :  Προοπτική  κλινική και ακτινολογική  μελέτη
Μεθοδολογία: Πρόσθια αποσυμπίεση και   Mesh cage vs. Οπίσθια short
Αναφορές :   1
Συντελεστής απήχησης : 2.187

Korovessis P, Petsinis G, Koureas G, Iliopoulos P, Zacharatos S. Anterior Surgery  with insertion  of titanium mesh cage and Posterior  Instrumented Fusion Performed Sequentially on the Same-day under one Anaesthetic for Septic Spondylitis. Is the Use of Titanium Mesh Cages Safe?  Spine 31: 1014-19, 2006.
Θεματολογία :  κλινική  μελέτη
Μεθοδολογία: χρήση  Mesh cage σε σπονδυλίτιδα
Αναφορές :   2
Συντελεστής απήχησης : 2.187

P Korovessis, Georgios Petsinis,  Georgios Koureas,  Panagiotis Iliopoulos,  and Spyridon Zacharatos. One-stage Combined Surgery with Mesh Cages for Treatment of Septic Spondylitis.  Clin Orthop  444:51-59, 2006.
Θεματολογία :  κλινική και ακτινολογική  μελέτη
Μεθοδολογία: χρήση  Mesh cage σε σπονδυλίτιδα
Αναφορές :   1
Συντελεστής απήχησης : 1.528

P Korovessis, Georgios Petsinis, Maria Repanti, Thomas Repantis. Metallosis in  Contemporary Metal-on-Metal Total Hip Arthroplasty: 5 to 9-Year Follow-up.  JBJS (Am)   88:1183-91, 2006.
Θεματολογία :  κλινική και ιστολογική   μελέτη
Μεθοδολογία: Ολική  αρθροπλαστικη ισχίου με  Me – on –Me  Zweymueller THA
Αναφορές :   12
Συντελεστής απήχησης : 2.339

 

Reviewer (επίσημος διορθωτής επιστημονικών εργασιών προς δημοσίευση με Peer reviewing Process) Στο περιοδικό SCOLIOSIS από το Νοέμβριο του 2008